กิจกรรมภายใน


 • 62028014_2800930833267196_5094317343224365056_o
  ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ลูกค้ากลุ่มภาคตะวันออกและภาคใต้ ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสถานประกอบการ ชมกระบวนการผลิตรถพ่วง รถดัมพ์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้า อะไหล่แท้สามมิ...

 • ประชาสัมพันธ์ข่าว-1.jpg
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562โดยมีผู้...

 • DSC07702
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต (Productivity Mindset) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้สอด...

 • 52884265_2635649216462026_750000138553917440_o
  ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ลูกค้ากลุ่มกทม. และภาคใต้ ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสถานประกอบการ ชมกระบวนการผลิตรถพ่วง รถดัมพ์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้า อะไหล่แท้สามมิตร อีก...

 • S__15925268.jpg
  ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดี...

 • 3824.jpg
  บริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนของขวัญ ประจำปี 2562 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.เทศบาลนครอ้อมน้อย 2.โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ซึ่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เ...

 • 4.12.61(7)
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมประจำปี ได้แก่ การแข่งขันกีฬาภายในและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน ความสามัคคี...

 • 1.jpg
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข Maneerat Posirisuk กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3...

 • DSC_0093
  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทสามมิตรฯ ร่วมแสดงความยินดี ฉลองวันคล้ายวันเกิด ดร.เชาว์ โพธิ์ศิริสุข ประธานบริษัทฯ โดยคุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดก...

 • DSC07373
  เพื่อสนับสนุนด้านการเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงานในด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ่จำเป็นโดยเฉพาะ ข้อมูลด้านการบัญชีด้านคุณภาพ ด้านกระบวนการ เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเน...

 • IMG_0658
  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคตะวันออกและภาคกลาง เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบ...

 • IMG_0218
  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคตะวันออก เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต ...

 • 7044F34B-1165-4353-9C33-0A1B28F0C47F.jpg
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท และคุณธนกฤต ฤกษ์มงคลศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แ...

 • ภาพรวม
  เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเพิ่มผลผลิตแก่องค์กรให้ดียิ่งๆ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ จึงได้มีการจัด ฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานหลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงานแล...

 • ตรวจรับรถดับเพลิง_๑๘๐๖๐๗_0011
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด โดยคุณ มณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ตรวจรับ “รถช่วยดับเพลิง” เพื่อส่งมอบให้กับ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงให...

 • 35666970_2226045644089054_4044140711992360960_o
  คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความป...

 • 35050587_2212396788787273_3729793043440599040_o
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จํากัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของ...

 • IMG_8891
  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้...

 • DD9E49CF-FFF6-4FDA-97E2-EFEB96861557.jpg
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณธนกฤต ฤกษ์มงคลศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีผู้ที...

 • IMG_8974
  ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้...

 • S__7421961.jpg
  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2560 โดยม...

 • S__5300270.jpg
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ร่วมด้วยคุณธนกฤต ฤกษ์มงคลศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณมงคงนาม ผจงวิริยาท...

 • 22291294_1922110307815924_6877492934666628819_o
  เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้าในเขตภาคเหนือเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุ...

 • 21167973_1881017111925244_7989164224099958967_o
  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้บริหารในการบริหารองค์กรด้วยกลยุทธ์วิธีต่างๆ ที่จะส่งผลประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร บริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงส...

 • 20988952_1870148833012072_4938435581438703778_o
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้าผลิตภัณฑ์แหนบ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต แล...

 • S__3964975.jpg
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีผ...

 • 20933999_1869242779769344_7190263618135690333_o
  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถสอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์เจาะลึกการตลาด วิเคราะห์การขา...

 • 20933836_1867082009985421_5622167704451748006_o
  ต่อเนื่องจากกิจกรรมโครงการธรรมะในปีที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับในระดับที่ดีมากจากผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "อยู่อย่างไร ให้ตายอย่างดี" ในปี 2560 จึงได้มีการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวต...

 • 19983469_1822612561099033_6277165233805229373_o
  คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความป...

 • 19983588_1822580894435533_5946985407006751746_o
  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้าผลิตภัณฑ์แหนบ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณ...

 • DSC_0506
  จากการที่บริษัท สามมิตรโอโตพาร็์ท จำกัด ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รุ่นที่ 1 มาก่อนหน้านี้ จึงได้มีการจัดอบรมหลักสุตรดังกล่าวอีกครั้ง ...

 • DSC05756
  จากการที่บริษัท สามมิตรโอโตพาร็์ท จำกัด ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน มาแล้ว 2 ครั้ง และสำหรับคร้ังนี้ เป็นการอบรมต่อเนื่องครั้งที่ 3 โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยว...

 • 16473681_1625747594118865_986228557843510226_n.jpg
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ และคุณมงคงนาม ผจงวิริยาทร ที่ปรึกษาฝ่ายขาย บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้แทนขา...

 • IMG_6551
  ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้าผลิตภัณฑ์แหนบ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพขอ...

 • cover
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บรหาร ผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

 • DSC04980
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร็์ท จำกัด ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 และหัวข้อเรื่อง การพัฒนาผู้นำในฐานะโ...

 • DSC04777
  เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่ทำงานเกี่ยวช้องกับการใช้รถยก หรือรถ Forklift ให้มีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ให้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อย...

 • DSC04527
  บริษัท สามมมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การระงับอัคคีภัยขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการระงับอัคคีภัยขั้นต้น ความปลอด...

 • IMG_0477
  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้ากลุ่มโรงงานประกอบโครงจานไถ-ใบมีด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใ...

 • 16586951_1625747594118865_986228557843510226_o.jpg
  มื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คุณธนกฤต ฤกษ์มงคงศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณมงคงนาม ผจงวิริยาทร ที่ปรึกษาฝ่ายขาย บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้แทนขาย...

 • 16586934_1625752154118409_4081638412352540732_o
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาทักษะ ความรุ้ และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการสร้างทีมอย่...

 • 14956401_1512261402134152_5146010564766164008_n.jpg
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2559 โดยม...

 • 14937364_1510934602266832_6246451498560114364_n
  คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด และตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ แสดงความยินดี ฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านประธานกรรมการบริษัทฯ ดร.เชาว์ โพธิ์ศิริสุข ...

 • 14615658_1494008473959445_2036472526817287544_o
  ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้า ด้วยก...

 • 14671145_1490178311009128_1518527643114106905_n
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร Transition & Workshop for ISO 9001:2015 ในวันที่่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดม...

 • 14324442_1451340768226216_2494561157313384042_o
  ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้า ด้วย...

 • 14352225_1456446394382320_4270688907374444866_o
  ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้า ด้...

 • 14125065_1433610246665935_7326900996922868538_o
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน หน้าที่แล...

 • 13962986_1410094642350829_4836770141619074893_o.jpg
  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีผ...

 • 13925628_1406675082692785_5645325475776520083_o
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด มีนโยบายให้การสนันสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีการเรียนดี ความประพฤติดี โดย คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนก...

 • 13882158_1406668629360097_1119449085877090795_n
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาในสภาวะสังคมปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของมนุษย์ จึงจัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับธรรมะเพื่อขัดเกลาความคิดและจิตใจในโครงการชื่อว...

 • 13679906_1397155100311450_4948509095737994054_o
  ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าศูนย์แหนบ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภ...

 • 13584795_1385648001462160_1324491807998555641_o
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสวัสดิการของพนักงานและด้านการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตร...

 • 13603743_1385646501462310_6516953109604352164_o
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร ปลุกจิตวิญญาณนักการตลาดและกระตุ้นจิตวิญญาณนักขาย ในวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการ...

 • 13580633_1384788444881449_8788065999519186388_o
  ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภ...

 • 13256456_1356874024339558_9142723995534496831_n
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพเชิงปฏิบัติ ในวันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้และความเข้าใจแนวทางขอ...

 • 13165856_1341349545892006_8746798948075184899_n.jpg
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 โดยมีผู้ที่...


Visitors: 69,710