สมัครงาน

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแหนบรถทุกประเภท เช่น รถปิคอัพ รถบรรทุก รถเทรลเลอร์  และรถหัวลาก ซึ่งได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งยังพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตอุปกรณ์เพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ผลิตสินค้าเพื่อการเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ จานไถ ใบมีดโรตารี่ และใบดันดิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า SMA และกระทิงคู่ ซึ่งคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

 

1.วิศกรจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง

-วุฒิ: ปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรม ไม่จำกัดสาขา,สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี

-มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 1 – 3 ปี ( ชั้นต่ำ )

2.ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง 1 ตำแหน่ง

-วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ เกี่ยวกับคลังสินค้าและจัดส่ง

3.ผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาและควบคุมผลิตภัณฑ์ 1 ตำแหน่ง

-วุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมการผลิต,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล   

-ประสบการณ์ การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 12 ปี

4.ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง / ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง

-วุฒิ: ปวส.ช่างไฟฟ้า

-เพศชาย อายุ 21-35 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5.พนักงานพัสดุ 1 ตำแหน่ง

-วุฒิ : ม.3 ขึ้นไป

-เพศชาย อายุ 21-35 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-ขับรถโฟล์คลิฟได้หรือใช้เครนเป็น 

6.ช่างเทคนิค R&D 1 ตำแหน่ง

-วุฒิ: ปวส. เทคนิคการผลิต,ช่างเชื่อม

-เพศชาย อายุ 21-35 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

7.ผู้แทนขาย 2 ตำแหน่ง

-วุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี

-มีประสบการณ์ด้านการขาย,มีรถยนต์ส่วนตัว ( มีใบขับขี่ ),สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้  

8.เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง

-วุฒิ: ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวข้อง

-เพศชาย อายุ 21-35 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

9.พนักงานจัดเตรียม / บรรจุ ( คลังสินค้า ) 1 ตำแหน่ง

-วุฒิ : ม.3 ขึ้นไป

-เพศชาย อายุ 21-35 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

10.พนักงานคลังสินค้า 3 ตำแหน่ง

-วุฒิ : ม.3 ขึ้นไป

-เพศชาย อายุ 21-35 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

11.หัวหน้างานประสานงานขาย 1 ตำแหน่ง

-วุฒิ ป.ตรี การตลาด / ขาย บริหารธุรกิจ

-มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 5 ปี

-เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

12.พนักงาน ( กลึง ) 1 ตำแหน่ง ( วิศวกรรมการผลิต )

-วุฒิ : ม.3 ขึ้นไป

-เพศชาย อายุ 21-35 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-มีประสบการณ์ด้านการกลึง

13.พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

-วุฒิ : ม.3 ขึ้นไป

-เพศชาย อายุ 21-35 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-มีใบขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ : บริษัทฯมีสวัสดิการให้กับพนักงานทุกๆท่าน ดังนี้
   - ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, วันหยุดพักร้อนตามอายุงาน
   - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   - ค่าเครื่องแบบ, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบี้ยขยัน, ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับผู้แทนขาย), ค่ามาตรฐานฝีมือแรงงาน
   - ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ตามผลประกอบการ)
   - กิจกรรมภายในบริษัทฯ ต่างมากมาย เช่น งานเลี้ยงปีใหม่, กีฬาสีประจำปี, กิจกรรม Family Day, Walk Rally เป็นต้น
 
สมัครด้วยตนเอง/Email/ไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ ...
แผนกบุคคลและธุรการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด
135 หมู่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร. 0-2420-9696 กด 0 หรือต่อ 1105, 1106
E-mail: hrm@sammitrauto.com www.sammitrauto.com
Visitors: 76,416