สมัครงาน

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแหนบรถทุกประเภท เช่น รถปิคอัพ รถบรรทุก รถเทรลเลอร์  และรถหัวลาก ซึ่งได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งยังพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตอุปกรณ์เพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ผลิตสินค้าเพื่อการเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ จานไถ ใบมีดโรตารี่ และใบดันดิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า SMA และกระทิงคู่ ซึ่งคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

 

1.ผู้จัดการทั่วไป (GM)

หน้าที่รับผิดชอบ : รับผิดชอบการบริหารงานโดยรวมของบริษัท

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย แผนงาน

และนโยบายที่กำหนด ประสานงานระหว่างฝ่ายงานต่างๆ

ทั้งภายในและภายนอกให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์ : เป็นผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

 

2.รองผู้จัดการทั่วไป(สายผลิต) (AGM)

หน้าที่รับผิดชอบ : รับผิดชอบการบริหารงาน

ฝ่ายผลิต,ฝ่ายวางแผน,ฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิศวะกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

ประสบการณ์ : เป็นผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป


3.ผู้จัดการฝ่ายผลิต

หน้าที่รับผิดชอบ :

รับผิดชอบการวางแผนด้านกลยุทธ์และกำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านการ

ผลิต เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ วัตถุดิบ ส่วนประกอบการผลิต

และบุคลากรให้สอดคล้องกับงานการผลิต และ/หรือธุรกิจขององค์กร

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตของผลิตภัณฑ์แหนบและเกษตร

ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ส่งมอบทันเวลา

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายใต้ต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดได้

วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

(สาขาวิศวกรรมการผลิต,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเรื่องกลและสาขาอื่นที่มี

ความรู้ด้านงานผลิต ซ่อมบำรุง การวางแผนและควบคุมการผลิต

ระบบงานคุณภาพ)

ประสบการณ์ : ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 10 ปี

ระดับการบริหารในโรงงานไม่น้อยกว่า 5 ปี


4.พนักงานพัสดุ 1 อัตรา

-เพศชาย วุฒิ ม.3 – ม.6 อายุไม่เกิน 35

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-ใช้รอกเครนได้

 

5.พนักงานผลิต  หลายอัตรา

-เพศชาย วุฒิ ม.3 – ม.6 อายุไม่เกิน 35

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว


สวัสดิการ : บริษัทฯมีสวัสดิการให้กับพนักงานทุกๆท่าน ดังนี้
   - ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, วันหยุดพักร้อนตามอายุงาน
   - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   - ค่าเครื่องแบบ, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบี้ยขยัน, ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับผู้แทนขาย), ค่ามาตรฐานฝีมือแรงงาน
   - ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ตามผลประกอบการ)
   - กิจกรรมภายในบริษัทฯ ต่างมากมาย เช่น งานเลี้ยงปีใหม่, กีฬาสีประจำปี, กิจกรรม Family Day, Walk Rally เป็นต้น
 
สมัครด้วยตนเอง/Email/ไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ ...
แผนกบุคคลและธุรการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด
135 หมู่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร. 0-2420-9696 กด 0 หรือต่อ 1105, 1106
E-mail: hrm@sammitrauto.com www.sammitrauto.com
Visitors: 95,367