สมัครงาน

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแหนบรถทุกประเภท เช่น รถปิคอัพ รถบรรทุก รถเทรลเลอร์  และรถหัวลาก ซึ่งได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งยังพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตอุปกรณ์เพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ผลิตสินค้าเพื่อการเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ จานไถ ใบมีดโรตารี่ และใบดันดิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า SMA และกระทิงคู่ ซึ่งคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

 

1.หัวหน้าส่วนวิศวกรรมการผลิต  1 อัตรา
- เพศ ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาเครื่องกล อุสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 2  ปี เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ด้านวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 
2.หัวหน้างานขายต่างประเทศ 1 อัตรา
- เพศ ชาย – หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
- รายได้/เงินเดือน ตามประสบการณ์
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์เกี่ยวกับขายต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ด้านเกี่ยวกับงานต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
  
3. พนักงานติดรถส่งมอบสินค้า 2 อัตรา
- เพศ ชาย อายุ 21 - 35 ปี
- รายได้/เงินเดือน 10,000 บาท หรือตามประสบกาาณ์
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- ประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าหรือจัดส่งไม่น้อยกว่า 1 ปี
สวัสดิการ : บริษัทฯมีสวัสดิการให้กับพนักงานทุกๆท่าน ดังนี้
   - ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, วันหยุดพักร้อนตามอายุงาน
   - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   - ค่าเครื่องแบบ, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบี้ยขยัน, ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับผู้แทนขาย), ค่ามาตรฐานฝีมือแรงงาน
   - ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ตามผลประกอบการ)
   - กิจกรรมภายในบริษัทฯ ต่างมากมาย เช่น งานเลี้ยงปีใหม่, กีฬาสีประจำปี, กิจกรรม Family Day, Walk Rally เป็นต้น
 
สมัครด้วยตนเอง/Email/ไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ ...
แผนกบุคคลและสำนักงาน บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด
135 หมู่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร. 0-2420-9696 กด 0 หรือต่อ 1105, 1106
E-mail: hrm@sammitrauto.com www.sammitrauto.com
Visitors: 25,140