สมัครงาน

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแหนบรถทุกประเภท เช่น รถปิคอัพ รถบรรทุก รถเทรลเลอร์  และรถหัวลาก ซึ่งได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งยังพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตอุปกรณ์เพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ผลิตสินค้าเพื่อการเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ จานไถ ใบมีดโรตารี่ และใบดันดิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า SMA และกระทิงคู่ ซึ่งคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

 

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง 1 อัตรา

-วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ เกี่ยวกับคลังสินค้าและจัดส่ง

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยพัฒนาและควบคุมผลิตภัณฑ์  1 อัตรา

-วุฒิ : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมการผลิต,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล  

-ประสบการณ์ การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 12 ปี

วิศกรจัดซื้อ

-วุฒิ: ปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรม ไม่จำกัดสาขา,สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี

-มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 1 – 3 ปี ( ชั้นต่ำ )

ผู้แทนขาย   2 อัตรา

-วุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี

-มีประสบการณ์ด้านการขาย,มีรถยนต์ส่วนตัว ( มีใบขับขี่ ),สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้  

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง / ช่างเทคนิคไฟฟ้า / R&D   3 อัตรา

-วุฒิ: ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน,ช่างไฟฟ้า,เทคนิคการผลิต,ช่างเชื่อม

-เพศชาย อายุ 21-35 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

พนักงานฝ่ายผลิต / ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง หลายอัตรา

-วุฒิ : ม.3 ขึ้นไป

-เพศชาย อายุ 21-35 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สวัสดิการ : บริษัทฯมีสวัสดิการให้กับพนักงานทุกๆท่าน ดังนี้
   - ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, วันหยุดพักร้อนตามอายุงาน
   - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   - ค่าเครื่องแบบ, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบี้ยขยัน, ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับผู้แทนขาย), ค่ามาตรฐานฝีมือแรงงาน
   - ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ตามผลประกอบการ)
   - กิจกรรมภายในบริษัทฯ ต่างมากมาย เช่น งานเลี้ยงปีใหม่, กีฬาสีประจำปี, กิจกรรม Family Day, Walk Rally เป็นต้น
 
สมัครด้วยตนเอง/Email/ไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ ...
แผนกบุคคลและธุรการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด
135 หมู่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร. 0-2420-9696 กด 0 หรือต่อ 1105, 1106
E-mail: hrm@sammitrauto.com www.sammitrauto.com
Visitors: 66,274