สมัครงาน

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแหนบรถทุกประเภท เช่น รถปิคอัพ รถบรรทุก รถเทรลเลอร์  และรถหัวลาก ซึ่งได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งยังพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตอุปกรณ์เพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ผลิตสินค้าเพื่อการเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ จานไถ ใบมีดโรตารี่ และใบดันดิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า SMA และกระทิงคู่ ซึ่งคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

 

1.ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง  1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีประสบการณ์ เกี่ยวกับคลังสินค้าและจัดส่ง
 
2.หัวหน้างานขายต่างประเทศ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีประสบการณ์ ด้านการขายต่างประเทศ
 
3.ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง 2 อัตรา
- เพศชาย อายุ 21-35
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิปวส.สาขาช่างกลโรงงาน,เทคนิคการผลิต,เครื่องกล,ไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง
 
4.วิศวกรจัดซื้อ 1  อัตรา ( เงินเดือนสามมารถต่อรองได้ )
- เพศชาย อายุ 21-35 ปี
- วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศกรรมศาตร์
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
- มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
5.ผู้แทนขาย 2 อัตรา ( เงินเดือนตามประสบการณ์+ค่าคอมฯ )
- เพศชาย อายุ 21-35 ปี 
- วุฒิ ปวช-ป.ตรี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- มีประสบการณ์ด้านขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
6.เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 1 อัตรา ( เงินเดือนตามประสบการณ์ )
- เพศหญิง อายุ 21-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีการตลาด / ขาย / บริหารธุรกิจ
 
7.พนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา
- เพศชาย อายุ 21-35 ปี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิวุฒิ ม.3-ม.6
- เป็นพนักงานประจำรายเดือน 10,000 ขึ้นไป
 
8.พนักงานฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง หลายอัตรา
- เพศชาย อายุ 21-35 ปี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิวุฒิ ม.3-ม.6
- เป็นพนักงานประจำรายเดือน 10,000 ขึ้นไป
สวัสดิการ : บริษัทฯมีสวัสดิการให้กับพนักงานทุกๆท่าน ดังนี้
   - ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, วันหยุดพักร้อนตามอายุงาน
   - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   - ค่าเครื่องแบบ, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบี้ยขยัน, ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับผู้แทนขาย), ค่ามาตรฐานฝีมือแรงงาน
   - ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส (ตามผลประกอบการ)
   - กิจกรรมภายในบริษัทฯ ต่างมากมาย เช่น งานเลี้ยงปีใหม่, กีฬาสีประจำปี, กิจกรรม Family Day, Walk Rally เป็นต้น
 
สมัครด้วยตนเอง/Email/ไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่ ...
แผนกบุคคลและธุรการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด
135 หมู่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร. 0-2420-9696 กด 0 หรือต่อ 1105, 1106
E-mail: hrm@sammitrauto.com www.sammitrauto.com
Visitors: 58,232