ขั้วแบตเตอรี่

 

 

ขั่วแบตเตอรี่ ทองเหลืองเกรดA  ขั่วใหญ่ทนทาน นำไฟฟ้าได้ดี

Visitors: 134,628