รางวัลที่ได้รับ

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร ซึ่งได้รับรางวัล การันตีคุณภาพ มากมาย

ปี พ.ศ.2532
ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผลิตภัณฑ์แหนบ

ปี พ.ศ.2543
ผลิตภัณฑ์แหนบได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 1994 จากสถาบัน UL ระเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ.2543
ผลิตภัณฑ์แหนบได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 1994 จากสถาบัน UL ระเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ.2545
ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผลิตภัณฑ์จานไถขนาดเล็ก

ปี พ.ศ.2547
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2002 ผลิตภัณฑ์แหนบ และใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผลิตภัณฑ์จานไถขนาดใหญ่

ปี พ.ศ.2548
ผลิตภัณฑ์แหนบได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จากสถาบัน UL ระเทศสหรัฐอเมริกา และใบรับรอง มาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ปี พ.ศ.2555
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS)

ปี พ.ศ.2561
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS)
Visitors: 134,629