ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Family Day 2562

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีกิจกรรม Family day เสริมสร้างความาสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยาการปลูกปะการังคืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเล โดยมีทีมวิทยากรจากกองกิจการท่องเที่ยวนาวิกโยธิน ณ หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
Visitors: 147,540