เลือกจานไถสามมิตรตราจิงโจ้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก

เลือกจานไถสามมิตรตราจิงโจ้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและให้ผลผลิตที่ดียิ่งกว่า

พื้นที่ดินทราย เลือกใช้จานไถโค้งมาก คมจานด้านนอก หนา 6-7 mm.

พื้นที่ดินเหนียว เลือกใช้จานไถโค้งน้อย คมจานด้านใน

Visitors: 131,866