คุณภาพคือหัวใจสำคัญในผลิตภัณฑ์ของเรา

คุณภาพคือหัวใจสำคัญในผลิตภัณฑ์ของเรา

สามมิตรโอโตพาร์ท เป็นโรงผู้ผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร ที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)รายแรกของประเทศไทย

เพราะเราใส่ใจทุกกระบวนการผลิต ตลอดจนระบบการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน

Visitors: 131,866