สาเหตุที่ทำให้แหนบหัก

1. คุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาผลิตแหนบไม่ได้มาตรฐาน

2. กระบวนการการผลิต (ขึ้นรูป และการอบชุบ) ที่ไม่ได้มาตรฐาน

3. การประกอบติดตั้งที่ไม่เรียบร้อย เช่น ขันสะดือแหนบ, ยึดสาแหรกไม่แน่น, ติดตั้งแหนบเข้ากับโครงรถแล้ว แหนบบิดตัว

4. ผู้ใช้งานใส่น้ำหนักบรรทุกเกิน (OVER LOAD) 

5. แหนบเกิดการเป็นสนิมกัดกร่อนหรือบู๊ชหูแหนบสึก

6. แหนบล้าหมดสภาพการเป็นสปริง

7. แหนบมีจุดเริ่มของการแตกหัก ที่ผิวมีหลุมหรือร่องลึก เช่น เกิดมาจากถูกสะเก็ดเชื่อม หรือใช้เป็นตัวสปาร์คในขณะเชื่อมไฟฟ้า หรือเสียดสีกัดกร่อนระหว่างแผ่นแหนบ

8. เกิดจากสภาพท้องถนน หลุมบ่อ คอสะพาน

9. พฤติกรรมการขับขี่ เช่น รูดหลุม รูดบ่อ และ รูดคอสะพาน

Visitors: 131,868