แหนบสามมิตรตรากระทิงคู่ แหนบคุณภาพมาตรฐาน มอก.

 แหนบสามมิตรตรากระทิงคู่ แหนบคุณภาพมาตรฐาน มอก.

สามมิตรโอโตพาร์ท เป็นโรงงานผู้ผลิตแหนบรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รายแรกของประเทศไทย

เพราะเราใส่ใจทุกกระบวนการผลิต ตลอดจนระบบการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน

แหนบสามมิตรตรากระทิงคู่ผ่านการทดสอบการวัดค่าความแข็งของเหล็ก,ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก และทดสอบความล้าอายุการใช้งานของแหนบ (Fatigue test)  

Visitors: 131,866