เกษตรกรทดลองใช้ใบมีดพรวนดินสามมิตร รุ่น BSM23A-7 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เกษตรกรได้ทดลองใช้งานใบมีดพรวนดินสามมิตร รุ่น BSM23A-7 ความหนา 7 มิลลิเมตร บนนาข้าวพื้นที่ดินเหนียว

ผลิตภัณฑ์คุณภาพโดย บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด

Visitors: 131,868