การวัดระยะประกอบใบมีดพรวนดิน

การวัดระยะประกอบใบมีดพรวนดิน "สามมิตร" ให้ใช้งานได้ถูกต้องกับโครงโรตารี่พรวนดิน มีรายละเอียดดังนี้

1.วัดระยะรูประกอบของใบมีดพรวนดิน

2.วัดขนาดรูประกอบของใบมีดพรวนดิน

3.ความกว้างของใบมีดพรวนดิน

Visitors: 131,865