เกษตรกรทดลองใช้ใบมีดพรวนดินสามมิตร รุ่น SMA6 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกษตรกรทดลองใช้ใบมีดพรวนดินสามมิตร รุ่น SMA6 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกษตรกรได้ทดลองใช้งานใบมีดพรวนดินสามมิตร รุ่น SMA6 ความหนา 6 มิลลิเมตร บนนาข้าวพื้นที่ดินเหนียว

Visitors: 131,866