กิจกรรม กีฬาภายในและงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2023บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมประจำปี ได้แก่ การแข่งขันกีฬาภายในและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2023

เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน ความสามัคคีและเพื่อให้พนักงานผ่อนคลายเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บุคลากรควรได้รับหลังจากทำงานหนักมาทั้งปี
และยังเป็นการเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการทำงานต่อไป