จานไถ ผานไถจานไถสามมิตรผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดพิเศษ นำมาผ่านกระบวนการชุบแข็งซึ่งเป็นกรรมวิธีเดียวกันกับกระบวนการผลิตแหนบรถยนต์ ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (AUTOMATIC CONTROL) ทำให้จานไถสามมิตรมีความแข็งแกร่งทั่วทั้งแผ่น ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังได้ผ่านการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จึงทำให้จานไถสามมิตรเป็นจานไถเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์มาตราฐานอุตสาหกรรม
จานไถสามมิตรสามารถใช้ได้กับทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว, ดินร่วน, ดินปนทราย, ฯลฯ ทนการเสียดสีและแรงกระแทกได้ดีจึงมั่นใจได้ว่า
" จานไถสามมิตรทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่าจานไถทั่วไป "