บูชหูแหนบบูชหูแหนบสามมิตร แบบปลอกเหล็ก สำหรับแหนบรถบรรทุกทุกรุ่น

ออกแบบมาเฉพาะ สำหรับแหนบแต่ละรุ่น ตรงตามสเปก