ประชาสัมพันธ์ มาตราการป้องกันโควิด


บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ใส่ใจในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยมีมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้
1.ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่,พนักงานและผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดไข้พนักงานก่อนเข้าบริษัทฯ
2.ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน โรงอาหารทุกสัปดาห์
3.ทำความสะอาดจุดสัมผัสเสี่ยงทุกๆ 4 ชั่วโมง
4.มีจุดให้บริการแอลกฮอลล์และน้ำยาฆ่าเชื้อ
ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับเจ้าหน้าที่-พนักงานและผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ
Covid-19 จะหมดไปถ้าทุกคนร่วมมือและร่วมใจกัน