พนักงานดีเด่น


 • 441062824_990287776433980_4237557425159938321_n.jpg
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาคุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข CEO บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีผู้ที่ได้รับราง...

 • original-1709632779196.jpg
  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาคุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข CEO บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2566 โดยมีผู้ที่ได้รับ...

 • original-1701746190128.jpg
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุขCEO บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมีผู้ที่ได้รับร...

 • original-1691128272676.jpg
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุขCEO บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีผู้ที่ได้รับราง...

 • original-1683527856858.jpg
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุขCEO บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566โดยมีผู้ที่ได้รับรางว...

 • original-1675665767547.jpg
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุขCEO บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมีผู้ที่ได้รับราง...

 • original-1673313843562.jpg
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565โดยมีผ...

 • original-1662443882674.jpg
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีผู้...

 • original-1653019006749.jpg
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีผู้ท...

 • original-1645428197223.jpg
  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัดได้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมีผู...

 • original-1613026833162.jpg
  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 โดย...

 • original-1608258500846.jpg
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 โดยมี...

 • original-1596592945349.jpg
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีผู้ที...

 • original-1588733959491.jpg
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีผู...

 • original-1580178518425.jpg
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัดได้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีผู้ที่ได้รับรา...

 • original-1575861127118.jpg
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมีผ...

 • original-1565170621769.jpg
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีผ...

 • original-1557134893955.jpg
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีผู...

 • original-1549876885994.jpg
  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561 โดยม...

 • original-1542425286358.jpg
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข Maneerat Posirisuk กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3...

 • original-1533543965567.jpg
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท และคุณธนกฤต ฤกษ์มงคลศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แ...

 • original-1526357693211.jpg
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณธนกฤต ฤกษ์มงคลศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีผู้ที...

 • original-1518746710585.jpg
  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2560 โดยม...

 • original-1503468365499.jpg
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 โดยมีผู้ที่...