ลูกค้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ


 • original-1711326744774.jpg
  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมาบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้าด้วยกระบวนการต...

 • original-1696399245537.jpg
  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคอีสานเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตรเพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภ...

 • original-1687413963428.jpg
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคเหนือเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต แ...

 • original-1684462995715.jpg
  เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566บจก.เค.เค.บี.บ้านโป่ง เข้าเยี่ยมชม บจก.สามมิตรโอโตพาร์ทผู้ผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิตและคุณภาพของสินค้าด้วยกระบว...

 • original-1677458373494.jpg
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตกทมและภาคกลางเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนกา...

 • original-1583133366393.jpg
  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคอีสาน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต ...

 • original-1567158773437.jpg
  เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคอีสานตอนบน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผล...

 • original-1564383418317.jpg
  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคกลาง และกทม. เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผ...

 • original-1559894303314.jpg
  ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ลูกค้ากลุ่มภาคตะวันออกและภาคใต้ ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสถานประกอบการ ชมกระบวนการผลิตรถพ่วง รถดัมพ์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้า อะไหล่แท้สามมิ...

 • original-1551426844397.jpg
  ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ลูกค้ากลุ่มกทม. และภาคใต้ ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสถานประกอบการ ชมกระบวนการผลิตรถพ่วง รถดัมพ์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้า อะไหล่แท้สามมิตร อีก...

 • original-1537781716445.jpg
  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคตะวันออกและภาคกลาง เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบ...

 • original-1534218535452.jpg
  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าเขตภาคตะวันออก เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต ...

 • original-1528688184327.jpg
  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จํากัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของ...

 • original-1526530085532.jpg
  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้...

 • original-1519866194536.jpg
  ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้...

 • original-1509432475135.jpg
  เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้าในเขตภาคเหนือเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุ...

 • original-1503381639984.jpg
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้าผลิตภัณฑ์แหนบ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต แล...

 • original-1499925743379.jpg
  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้าผลิตภัณฑ์แหนบ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุ...

 • original-1494915045643.jpg
  ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้าผลิตภัณฑ์แหนบ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพข...

 • original-1491621844999.jpg
  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้ากลุ่มโรงงานประกอบโครงจานไถ-ใบมีด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใ...

 • original-1503461344984.jpg
  ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้า ด้วยก...

 • original-1503461577388.jpg
  ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้า ด้วย...

 • original-1503461758782.jpg
  ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญลูกค้า เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้า ด้...

 • original-1503462228711.jpg
  ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้าศูนย์แหนบ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภ...

 • original-1503467953787.jpg
  ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ทางบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เชิญกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิต และคุณภ...