ลูกหมากร้อยลูกหมากรถบรรทุก 10 ล้อ Premium Grade เนื้อยางเกรด A แกนหมุนได้ยืดหยุ่น ในทุกสภาพถนน