วันคล้ายวันเกิดท่านประธานกรรมการบริษัทฯ ปี พ.ศ.2561เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทสามมิตรฯ ร่วมแสดงความยินดี ฉลองวันคล้ายวันเกิด ดร.เชาว์ โพธิ์ศิริสุข ประธานบริษัทฯ โดยคุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาท และคุณสุรยุทธิ์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด มอบเงินจำนวน 750,000 บาท ให้กับตัวแทนจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อสมทบกองทุน ดร.เชาว์ และ คุณชม้อย โพธิ์ศิริสุข เพื่อผู้ป่วยยากไร้ “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”