วันคล้ายวันเกิดท่านประธานกรรมการบริษัทฯ ปี 2559คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด และตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ แสดงความยินดี ฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านประธานกรรมการบริษัทฯ ดร.เชาว์ โพธิ์ศิริสุข และมอบเงินสนับสนุนกองทุน “ดร.เชาว์และคุณชม้อย โพธิ์ศิริสุข เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหนบรถยนต์ และอุปกรณ์การเกษตร ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559