เซ็นร่วมโครงการติดตั้ง Solar Rooftop


เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้ลงนามในสัญญาร่วมกับคุณ เจนพล งามอรุณโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด Energy Solution and Lighting, GRoof และ Innovation บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมโครงการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาโรงงาน ระยะเวลาสัญญา 25 ปี ที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาด สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์