พาคณะตัวแทนจำหน่ายบินลัดฟ้าไปท่องเที่ยวเมืองจางเจียเจี้ย สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 24-29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา MD. คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข และทีมงาน พาลูกค้าที่สามารถทำยอดได้ตามเป้าบินลัดฟ้าไปที่เมืองจางเจียเจี้ย สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากลูกค้าจะได้รับความประทับใจแล้ว
ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าอีกด้วย