พาคณะตัวแทนจำหน่ายบินลัดฟ้าไปท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ดร.เชาว์ โพธิ์ศิริสุข ประธานบริษัทฯ และคุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ที่มอบความไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าของ บ.สามมิตรโอโตพาร์ท จก. และร่วมเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งในครั้งนี้พาคณะเยือนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ เที่ยวเมืองสวยรอบเกาะไอซ์แลนด์ ตามล่าหาแสงเหนือ ชมความงามบ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ น้ำตกเฮินฟอซซ่า น้ำตกกูลล์ฟอสต์ อาบน้ำแร่บลูลากูน ฯลฯ เมื่อวันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนานและความประทับใจ อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าอีกด้วย