พาคณะผู้จัดจำหน่ายบินลัดฟ้าไปที่ ประเทศอิตาลีบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย แหนบรถยนต์ อุปกรณ์เพื่อการเกษตร นำโดย คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้จัดจำหน่ายที่สามารถทำยอดได้ตามเป้าบินลัดฟ้าไปที่ “กรุงโรม-ปอมเปอี-นาโปลี-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-นครวาติกัน-เซียน่า-ปิซ่า-ฟลอเรนซ์-ล่องเรือเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-มิลาน-ดูโอโม่ ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 24-30 พ.ย.59 ที่ผ่านมา นอกจากผู้ร่วมเดินทางจะได้รับความประทับใจแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและตัวแทนจำหน่าย