พาลูกค้าบินลัดฟ้าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนีบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด นำคณะตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ท่องเที่ยวที่ประเทศ เยอรมนี วันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2562