สร้าง “รพ.สนาม ป้องกันโควิด-19 ใช้มาตรการ บับเบิลแอนด์ซีล”

       
        การรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อ’โควิด-19’ในพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เตียงมีไม่เพียงพอกันเกือบทุกแห่ง สามมิตรโอโตพาร์ท จึงสร้าง ‘รพ.สนาม’ชู ‘บับเบิลแอนด์ซีล’โรงงานรักษาครบวงจร

        หนึ่งในมาตรการแก้ปัญหาเตียงไม่เพียงพอ คือให้แต่ละโรงงานจัดตั้ง รพ.สนาม และใช้มาตรการ บับเบิลแอนด์ซีล โรงงาน และให้มีการตรวจเชิงรุกในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน การพิจารณาให้การรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อยภายในสถานพยาบาลของโรงงานเพื่อลดภาระของโรงพยาบาลทั่วไป บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเตียงไว้รองรับผู้ติดเชื้อระดับสีเขียวและสีเหลือง จำนวน 150 เตียง มีการจัดการระบบสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยความห่วงใยในบุคลากรของบริษัท และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสังคมลดการแพร่กระจายเชื้อ