แหนบรถยนต์ ตรากระทิงคู่
ผู้ผลิต-จำหน่าย แหนบรถยนต์ มากกว่า 2,000 รุ่น เพื่อรองรับความต้องการของรถแต่ละประเภทกว่า 20 ยี่ห้อ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก
บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า SMA (เอสเอ็มเอ) และ กระทิงคู่