โครงการและกิจกรรม


 • IMG_0921_Radiant.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมประจำปี ได้แก่ การแข่งขันกีฬาภายในและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2023เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน ความ...

 • original-1698817053536.jpg
  คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนแล...

 • original-1691128123869.jpg
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ถวายเทียนพรรษาและกองผ้าป่า เนื่องในโอกาสประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอ้อมน้อย ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกๆท่าน

 • original-1673314215445.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • original-1606211229216.jpg
  คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ และนักศึกษาจากสาขาวิศวกรร...

 • original-1545894335148_Radiant_Radiant.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมประจำปี ได้แก่ การแข่งขันกีฬาภายในและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปใหม่ 2562 เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน ความสามัคคี ...

 • original-1568105675999.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มีโครงการ SMA ร่วมใจ ประจำปี 2562 สำหรับโครงการในปีนี้ ได้สนับสนุนบริจาคอุปการณ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และสัญญาณชีพของผู้ป่วย...

 • original-1570072275925.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีกิจกรรม Family day เสริมสร้างความาสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของผู้บริหารและพนักงานทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ บริษั...

 • original-1573439738525.jpg
  คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความประ...

 • original-1547437578775.jpg
  บริษัทสามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนของขวัญ ประจำปี 2562 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้1.เทศบาลนครอ้อมน้อย 2.โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ซึ่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เด...

 • original-1538453682256.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมมอบห้องน้ำเพื่อน้องและทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ SMA ร่วมใจ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอนคราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค...

 • original-1528362834816.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดกิจกรรมการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ (Team Building) ภายใต้แนวคิด Walk Rally 2018เสริมสร้างความสัมพันธ์ สานพลังสู่ความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่...

 • original-1533544643383.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อพนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าของการมอบแสงสว่างแก่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมอนุรักษ์ว...

 • original-1529484300786.jpg
  คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความประ...

 • original-1516076475317.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ร่วมบริจาคของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561 ซึ่งบริจาคมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทของตัวเอง ได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการ...

 • original-1503111827613.jpg
  ต่อเนื่องจากกิจกรรมโครงการธรรมะในปีที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับในระดับที่ดีมากจากผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "อยู่อย่างไร ให้ตายอย่างดี" ในปี 2560 จึงได้มีการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวต...

 • original-1499928526138.jpg
  คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความปร...

 • original-1493275245225.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บรหาร ผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

 • original-1503645754878.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด มีกิจกรรมเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภายใต้โครงการ SMA ร่วมใจ สำหรับปี 2560 มีการจัดให้มีการถวายผ้าป่าสามั...

 • original-1503460450666.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้เพื่อพนักงานได้ ตระหนักถึงคุณค่าของการมอบแสงสว่างแก่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมอนุรัก...

 • original-1511767619266.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่เหล่าทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางบริษัทได้จัดกิจกรรมนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างขวัญและกำลัง...

 • original-1503460635355.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดกิจกรรมการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ (Team Building) ภายใต้แนวคิด Walk Rally 2017 พลังแห่งความสามัคคีค่อพลังแห่งความสำเร็จ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจก...

 • original-1503462021384.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด มีนโยบายให้การสนันสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีการเรียนดี ความประพฤติดี โดย คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทฯเป็นประธานในพิธีมอบทุนกา...

 • original-1503467870295.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสวัสดิการของพนักงานและด้านการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตร...

 • original-1503461083843.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2559 โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่เหล่าทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารที่ปฏิบัติงานในพ...

 • original-1503468528315.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรม Walk Rally 2016 ภายใต้แนวคิด "ปลุกพลังบวก สร้างพลังทีม" การทำ Adventure Team Building เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลก...

 • original-1503462569356.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในโครงการ Family Day 2016 ภายใต้ชื่อ ครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์ SMA โดยการพาพนักงานพร้อมด้วยครอบครัว ไปร่วมกันทำกิจกรรมเ...

 • original-1529637490654.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด โดยคุณ มณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ตรวจรับ “รถช่วยดับเพลิง” เพื่อส่งมอบให้กับ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงให...

 • original-1503462137395.jpg
  บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาในสภาวะสังคมปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของมนุษย์ จึงจัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับธรรมะเพื่อขัดเกลาความคิดและจิตใจในโครงการชื่อว...