โครงการ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา
ซึ่งเป็นบุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนให้เกิดความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
สำหรับการมอบทุนการศึกษานี้ ได้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี