ใบมีดเกษตรคุณสมบัติของ ใบมีดเกษตรสามมิตร
ใบมีดสามมิตรผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตแหนบรถยนต์ ออกแบบให้สามารถลดแรงต้านทานกระแทก ทนต่อการเสียดสี, แรงบิด, แรงกระแทก, แรงขุดได้ดีทุกสภาพดินและทุกสภาพของการใช้งาน ใบมีดเกษตรสามมิตรทุกชิ้นได้ผ่านกระบวนการขึ้นรูปร้อน, ชุบ - อบ และการ SHOT PEEN เช่นเดียวกันกับกระบวนการผลิตแหนบรถยนต์ จึงทำให้ใบมีดมีความแข็งแกร่งใบมีดสามมิตรทุกใบได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทุกขั้นตอนการผลิตตาม
“มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”