11-4-66 ใบมีดพรวนดิน สามมิตร


  ใบมีดพรวนดิน สามมิตร 
ใช้สำหรับจอบหมุน ที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรคเตอร์
มีให้เลือกทั้ง แบบ L,แบบ LผสมC และ แบบ C
พร้อมให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับขนาดรถแทรคเตอร์ของลูกค้า