11-5-66 แหนบเทรลเลอร์ สามมิตร


แหนบเทรลเลอร์ สามมิตร
 
แหนบคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม