12-2-67 การวัดแหนบ


สาระน่ารู้เกี่ยวกับแหนบ ตรา กระทิงคู่ การวัดแหนบ
 
วัดแหนบเบื้องต้นง่ายๆด้วยตนเอง