13-7-66 ใบมีดพรวนดิน


"ใบมีดพรวนดินสามมิตรโอโตพาร์ท แบบ L"
 
เหมาะสำหรับโครงใบมีดจอบหมุน ตีดินแห้ง รถแทรกเตอร์ 60 แรงขึ้นไป
แข็งแกร่งด้วยวัตถุดิบเหล็กชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตแหนบรถยนต์