14-1-66 จานไถสามมิตร ตราจิงโจ้


จานไถสามมิตร ตราจิงโจ้
 ไถเบาแรงกว่า กินดินลึกกว่า

คุ้มค่ากว่าด้วยการออกแบบคมจานไถ ให้มีลักษณะคม 2 ชั้น