น้ำมันไฮดรอแทรก

 

น้ำมันไฮดรอแทรก SMA เบอร์ 7884 เป็นน้ำมันส่งกำลังชนิดพิเศษ

สำหรับระบบส่งกำลังไฮดรอลิก เกียร์ เฟืองท้าย และระบบเบรกเปียก ของรถแทรคเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร 

Visitors: 175,867