วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สนับสนุนด้านระบบกันสะเทือน ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตรที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก ภายใต้ตราสินค้ากระทิงคู่ และ ตราสินค้าของ SMA 

พันธกิจ 

1. มุ่งเน้นการผลิต และการนำเข้าสินค้า ที่มีต้นทุนเหมาะสม มีคุณภาพ ใช้งานคุ้มค่ากับความต้องการของลูกค้า 

2. พัฒนา R&D ให้มีความทันสมัย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

3. ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

Visitors: 175,868