การฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

บริษัท สามมมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การระงับอัคคีภัยขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการระงับอัคคีภัยขั้นต้น ความปลอดภัยและการลดความเสียงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายจึงจัดให้มีการฝึกซ้อมฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกปี และสำหรับปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางแค มาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ข้อควรระวัง การวิ่งอพยพให้แก่พนักงานเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
Visitors: 169,208