ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559

มื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คุณธนกฤต ฤกษ์มงคงศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณมงคงนาม ผจงวิริยาทร ที่ปรึกษาฝ่ายขาย บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2559 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้ อันดับที่ 1. คุณวิรัตน์ ชื่นอ่อน อันดับที่ 2. คุณนัทธวัฒน์ เลิศจิตจรัส อันดับที่ 3. คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์

มื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คุณธนกฤต ฤกษ์มงคงศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณมงคงนาม ผจงวิริยาทร ที่ปรึกษาฝ่ายขาย บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2559 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้ อันดับที่ 1. คุณวิรัตน์ ชื่นอ่อน อันดับที่ 2. คุณนัทธวัฒน์ เลิศจิตจรัส อันดับที่ 3. คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์

Visitors: 169,190