ประวัติความเป็นมา

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแหนบรถทุกประเภท เช่น รถปิคอัพ รถบรรทุก รถเทรลเลอร์ และรถหัวลาก ซึ่งได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งยังพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตอุปกรณ์เพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ผลิตสินค้าเพื่อการเกษตร 3 ประเภท ได้แก่ จานไถ ใบมีดโรตารี่ และใบดันดิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า SMA และกระทิงคู่ ซึ่งคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ

ประวัติความเป็นมา
 
ปี พ.ศ.2502
ก่อตั้งโรงงานผลิตแหนบรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นในนาม ห้างหุ้นส่วน สามมิตรมอเตอร์ จำกัด
 
ปี พ.ศ.2504
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และรถบรรทุก จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I) และเปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็น บริษัท สามมิตรมอเตอร์ จำกัด
 
ปี พ.ศ.2520
เนื่องจาก บริษัท สามมิตรมอเตอร์ จำกัด มีการขยายธุรกิจอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มากมาย เพื่อความคล่องตัวในการบริหาร ส่วนของการผลิตแหนบรถยนต์จึงแยกจาก บริษัท สามมิตรมอเตอร์ จำกัด และจดทะเบียนเป็น บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด
 
ปี พ.ศ.2521
บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I)ในฐานะผู้ผลิตแหนบที่ทันสมัย
 
ปี พ.ศ.2540
เริ่มผลิตและทำตลาดอุปกรณ์การเกษตร จานไถ ใบมีด เพื่องานกสิกรรม
 
ปี พ.ศ.2549
จากประสบการณ์ด้านชิ้นส่วนยานยนต์ยาวนานกว่า 40 ปี จึงขยายธุรกิจ รุกตลาดอุปกรณ์ตกแต่งรถออฟโรด โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายหนึ่งเดียวในประเทศไทย ARB 4x4 Accessories และ OLD M AN EMU 4x4 Suspenio
 
ปี พ.ศ.2552
บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ครบรอบ 50 ปีตั้งแต่ปี 2502 – 2552
Visitors: 175,867