ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ และคุณมงคงนาม ผจงวิริยาทร ที่ปรึกษาฝ่ายขาย บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้ อันดับที่ 1. คุณจำรูญ ยศนอน อันดับที่ 2. คุณนัทธวัฒน์ เลิศจิตจรัส อันดับที่ 3. คุณจิระเดช ลิขิตชัยมงคล

Visitors: 169,188