การฝึกอบรม หลักสูตร การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ปี 2560

จากการที่บริษัท สามมิตรโอโตพาร็์ท จำกัด ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รุ่นที่ 1 มาก่อนหน้านี้ จึงได้มีการจัดอบรมหลักสุตรดังกล่าวอีกครั้ง สำหรับรุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรุ้ ทักษะ และปรับทัศนคติให้แก่พนักงานให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการสร้างทีมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านเดิม คือ ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ ในวันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
Visitors: 169,208