โครงการ อยู่อย่างไรให้ตายอย่างดี ปี 2560

ต่อเนื่องจากกิจกรรมโครงการธรรมะในปีที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับในระดับที่ดีมากจากผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "อยู่อย่างไร ให้ตายอย่างดี" ในปี 2560 จึงได้มีการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวต่อเนื่องอีกปี เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้ การปรับทัศนคติ การสร้างแนวคิดในการใช้ชีวิตโดยมีธรรมะมาช่วยขัดเกลาความคิด ให้สามารถคิด ตระหนัก ต่อต้านสิ่งเร้าที่ไม่ควร โดยวิทยากร คุณจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (ครูบิ๊ก) มาช่วยชี้นำแนวทางและให้ความรู้ ในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
Visitors: 169,210