ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้ 

อันดับที่ 1. คุณสมชาย อ่อนตา 

อันดับที่ 2. คุณนัธทวัฒน์ เลิศจิตจรัส 

อันดับที่ 3. คุณกรกิจ สุวิทย์ธรรม

Visitors: 169,196