การฝึกอบรม หลักสูตร การปรับทัศทนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ปี 2560

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาทักษะ ความรุ้ และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการสร้างทีมอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมแรกของปีนี้มีการจัดการฝึกอบรมที่เกี่ืยวข้องกับการปรับกระบวนการความคิด การปรับจูนทัศนคติ และการมุ่งสร้างผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายแบบครบครันที่เต็มไปด้วยสาระและความขบขัน ในการอบบรมหลักสูตร "การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ในวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
Visitors: 169,189