กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาี้เพื่อพนักงานได้ ตระหนักถึงคุณค่าของการมอบแสงสว่างแก่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีของชาวพุทธให้มีความ มั่นคงสืบต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
Visitors: 169,210