กิจกรรม Walk Rally 2017 พลังแห่งความสามัคคีคือพลังแห่งความสำเร็จ

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้จัดกิจกรรมการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ (Team Building) ภายใต้แนวคิด Walk Rally 2017 : พลังแห่งความสามัคคีค่อพลังแห่งความสำเร็จ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี และเพิ่มความสามัคคี สามารถร่วมกันพาทีมถึงเป้าหมายได้อย่างสำเร็จ และร่วมกันทำกิจกรรม Adventure บนน้ำที่มีด่านเครื่องเล่นเป็นอุปสรรค และ ทุกคนสามารถปฏิบัติภาระกิจได้อย่างสำเร็จที่เต็มไปด้วยด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความสนุกสนาน สำหรับกิจกรรม Walk Rally ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรมืออาชีพ Mariner Activity Team จากกองเรือยุทธการสัตหีบ โดยจัดขึ้นที่ Lake Heaven Resort & Park จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 29-30 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา
Visitors: 169,210