ผู้แทนขายดีเด่นประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด ได้มอบรางวัล ให้แก่ ผู้แทนขายดีเด่น ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2559 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้ อันดับที่ 1. คุณรัชพงศ์ จิตนุพงศ์ อันดับที่ 2. คุณนัทธวัฒน์ เลิศจิตจรั อันดับที่ 3. คุณจิรเดช ลิขิตชัยมงคล

Visitors: 169,190