การฝึกอบรม หลักสูตร Transition & Workshop for ISO 9001:2015 ปี 2559

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร Transition & Workshop for ISO 9001:2015 ในวันที่่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ความแตกต่างระหว่างข้อกำหนด ISO เวอร์ชั่นเดิมและเวอร์ชั่นใหม่ รวมถึงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อ.อรวรรณ เพ็ชรากาล วิทยากรที่มาถ่ายทอดเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO จาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Visitors: 169,189